Usługi

Oferujemy Państwu indywidualne opracowanie projektu i wspólnie z Państwem planujemy realizację oraz ramy czasowe wdrożenia.

W naszych fabrykach łazienki prefabrykowane są produkowane i przygotowywane do transportu według precyzyjnych specyfikacji i standardów jakości. Podczas produkcji przestrzegane są odpowiednie normy DIN (DIN-EN ISO 3834 & DIN-EN ISO 1090).

Dostawa dotrze do Ciebie na czas i just-in-time, a harmonogram Twojego własnego projektu będzie przestrzegany. W ten sposób zapewniamy płynny przebieg procesu budowlanego.

Prefabrykowane łazienki z Grupy KRD - Produkty o wysokiej wydajności, które spełniają najwyższe wymagania

Planujesz inwestycję budowlaną?